DYSARTRI

Nevromuskulære talevansker. Talemuskulaturen kan være slapp, spastisk eller ataktisk og føre til vansker med å produsere tale. Taleforstyrrelsen kan opptre etter hjerneslag, ved Parkinson, MS, ALS og andre nevrologiske tilstander. Dysartri varierer ut fra hvor skaden sitter og i hvor stor grad taleapparatets funksjoner er rammet.

Dysartri er ikke bare en feilfunksjon eller forstyrrelse som andre kan høre, den kan også være lett synlig (sikling, svelging eller lammelser i ansiktsmuskulatur). Dysartri opptrer i ren form, men kan også være en tilleggsvanske til afasi og stemmevansker. Muntlig kommunikasjon blir krevende både for den dysartrirammede og samtalepartneren, og vil derfor få konsekvenser for livssituasjonen til den som er rammet og familien.