DYSFAGI

Spise- og svelgevansker. Dysfagi kan være forårsaket av nedsatt sensibilitet i munn og svelg, nedsatt funksjon i oral muskulatur, forsinket eller manglende initiering av svelging, nedsatt bevegelighet i larynx og problemer i spiserøret. Dysfagi kan være av forskjellig grad og art.

Tegn på dysfagi kan være vansker med å få maten ned, mat eller drikke kommer i luftveiene, mat eller drikke kommer opp i nesen, og/eller at en hoster ofte under måltidet.