FAGOMRÅDER

Jeg hjelper deg innenfor følgende områder:

AFASI

Språkforstyrrelse etter sykdom eller skade i hjernen. Afasi rammer som regel flere av de fire språkmodalitetene: språkforståelse, tale, lesing og skriving.

DYSARTRI

Nevromuskulære talevansker. Talemuskulaturen kan være slapp, spastisk eller ataktisk og føre til vansker med å produsere tale.

DYSFAGI

Spise- og svelgevansker.

STEMMEVANSKER

Organiske stemmevansker skyldes sykdom eller skade i muskulaturen eller nervebaner til strupen. Funksjonelle stemmevansker er vansker som har oppstått på grunn av uhensiktsmesig bruk av muskler som styrer stemmeproduksjonen.

TALEFLYTVANSKER

Fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale.

SPRÅKVANSKER

Barn med spesifikke språkvansker har vansker med å tilegne seg språk som forventet, selv om øvrig utvikling er normal. Vanskenes art og grad varierer, fra vansker med uttale til problemer med hele språksystemet eller vansker med å forstå det andre sier.