Velkommen til Logoped Siira

Logoped Tone Siira tilbyr logopediske tjenester innenfor områdene afasi, stemmevansker, lese- og skrivevansker, taleflytvansker og språkvansker. Jeg reiser til barnehager, skoler eller hjem til klienter i Oslo-området. Både privatpersoner, bedrifter og kommuner kan bruke mine tjenester.

Bilde av bokser med bokstaver på