KONTAKT

Ønsker du mer informasjon eller vil bestille time, ta gjerne kontakt på tlf. 95 89 18 74 eller send en mail til: post@logopedsiira.no.

Jeg reiser til barnehager, skoler, instutisjoner, sykehus eller hjem til klienter i Oslo. Det settes opp faste timer i uken. Dersom du er forhindret, bes du ta kontakt på telefon så fort som mulig.

Jeg følger veiledende honorartakster som gjelder for undersøkelse og behandling hos logoped MNLL i privat praksis. Barn i grunnskolen og voksne med særskilt behov for opplæring har rett til et spesialpedagogisk tilbud fra kommunen. Fylkeskommunen har plikt til å tilby slik hjelp til ungdom i videregående skole. Du kan få støtte til behandling for språk- og talevansker hvis kommunen eller fylkeskommunen ikke kan gi deg et slik tilbud.

For å få støtte må legen din henvise deg til behandling hos logoped. Henvisningen sendes for godkjenning til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) i den regionen du bor. Du må legge ved dokumentasjon som bekrefter at kommunen eller fylkeskommunen ikke kan gi deg et slikt tilbud. Det kan gis støtte til 25 behandlinger om gangen.

Les mer om ordningen på hjemmesidene til HELFO og Norsk logopedlag.