LENKER

Norsk Logopedlag: www.norsklogopedlag.no

Statped, Bredvet kompetansesenter: www.statped.no/bredtvet/

Afasiforbundet i Norge: www.afasi.no

Dysleksiforbundet i Norge: www.dysleksiforbundet.no

Norsk Interesseforening for stammere: www.stamming.no

Norsk Audiopedagogisk forening: www.nafnett.org

Foreldreforeningen for barn med spiseproblemer: www.knappenforeningen.no