OM MEG

Bilde av Tone Siira

Tone Siira, Logoped MNLL

Bachelor i spesialpedagogikk (Institutt for spesialpedagogikk, UiO), master i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi (Institutt for spesialpedagogikk, UiO). Avsluttende masteroppgave med tema afasi og gruppebehandling for afasirammede.

Har arbeidet med barn i førskolealder, hovedsakelig barn med Downs syndrom, spesifikke språkvansker og oralmotoriske vansker. Erfaring fra arbeid med afasi, talevansker samt spise- og svelgproblematikk fra Lovisenberg Diakonale sykehus. Ansatt ved Ullevålsveien skole, en kommunal spesialskole for barn med generelle lærevansker. Arbeidet omfatter undervisning av barn med språkvansker, taleflytvansker, stemmevansker, samt lese- og skrivevansker. Tidligere miljøterapeut i Oslo kommune, bydel Sagene.