STEMMEVANSKER

Stemmevansker deles inn i to hovedgrupper:

Organiske stemmevansker skyldes sykdom eller skade i muskulaturen eller nervebaner til strupen. Vanskene kan være medfødte eller ervervede. Ved ønh-undersøkelse vil man se forandringer eller unormale funn i strupen.

Funksjonelle stemmevansker er vansker som har oppstått på grunn av uhensiktsmesig bruk av muskler som styrer stemmeproduksjonen. Stemmevanskene har fysiske og/eller psykiske årsaker.

De vanligste diagnosene innen stemmevansker er stemmetretthet (fonasteni), afoni, fistelstemme, stemmebåndsknuter, polypper, reinkes ødem, laryngektomi, recurrensparese, spastisk dysfoni eller dysartri. Tegn på stemmevansker kan være heshet, presset stemme, bortfall av normal stemmelyd, luftfylt stemme, registerbrudd eller skjelvende stemme.

En øre-nese-halslege bør sjekke forholdene i strupe og hals før logopedisk behandling starter opp. Legen vil da kunne se om det er tegn til forandringer på stemmebåndene eller ikke. Utfallet av undersøkelsen vil kunne avgjøre om personen trenger medisinsk behandling, oppfølging hos logoped, eller en kombinasjon av dette.

Det er nødvendig med bred kartlegging av stemmevansker for å avdekke hvilke forhold som belaster stemmen. Logopeden bruker hørselen som et viktig instrument for å vurdere bruken av stemmeapparatet. Arbeidet består av rådgivning, bevisstgjøring rundt hva som belaster stemmen, stemmetrening og egentrening.