TALEFLYTVANSKER

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale.

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes ved hyppige gjentakelser av enstavelsesord, stavelser, språklyder, forlenging av lyd- og artikulasjonsstilling, blokkering av lyd og/eller luft i talen. Det finnes ikke èn bestemt årsak til at stamming oppstår eller utvikles. Likevel antas det at stamming har et opphav som er nevrologisk betinget. Vi vet at det kan være arvelig. Det er ikke slik at stamming kommer fra at barnet er blitt kilt, skremt, er blitt utsatt for et traume eller er mer nervøs og redd enn andre barn.

Stamming begynner som regel i alderen 2 til 5 år, og det forekommer oftere hos gutter enn hos jenter. Det er ganske vanlig at det oppstår talebrudd eller gjentakelser i denne alderen. Dette behøver ikke å være stamming, men vanlige talebrudd som alle barn har. Det varierer veldig fra person til person hvordan stammingen arter seg. Noen får negative følelser og/eller holdninger i forhold til egen tale. Stammingen kan også medføre at personen forsøker å unngå stammingen ved ekstra bevegelser og strategier.

Løpsk tale er en taleflyt- og rytmeforstyrrelse, som en antar er nevrologisk betinget (problemer i språklig/kognitiv prosessering som går forut for tale). Forskning viser at det foreligger en arvelig genetisk disposisjon hos mange. Den kan komme til uttrykk som hurtig, støtvis og utydelig tale, med innslag av uforståelig tale, gjentakelser av ord, stavelser og lyder samt sammentrekninger av ord og setninger. Andre kjennetegn er mangel på innsikt i forhold til egne kommunikasjonsvansker, vansker med oppmerksomhet, urolig blikkføring, samt problemer med turtaking.